Snorutløser CS-205 - Oversikt

  • CS-205.jpg

Snorutløser CS-205

   

Beskrivelse

  • Alternativet til infrarød (IR) fjernkontroll. Med denne kabelen kan du lettere ta bilder med kamera montert på stativ.
  • Du slipper å trykke ned utløseren på kameraet som lettere kan gi kamerarystelser.
  • Snorutløseren har også en (lås) for lange eksponeringer. 
  • Elektronisk snorutløser - 50 cm

Spesifikasjoner Les mer

Hus - Height 50 cm (Kabell